Сфера послуг

Новий шлях до успіху

При проведенні робіт ми дотримуємося конфіденційності. У більшості випадків компанія працює в рамках угод про конфіденційність щодо різних досліджень і готова, якщо буде потрібно, укласти інші взаємоприйнятні угоди (скласти типовий договір конфіденційності).


Геологія нафти і газу

Досвідчений геологічний персонал компанії виконує широкий спектр робіт:

 • Складання геолого-економічної оцінки об’єктів (підрахунок запасів нафти, газу і конденсату та техніко-економічне обґрунтування коефіцієнтів нафтогазовилучення покладів) та затвердження в Державній комісії по запасах України;
 • Визначення перспективних напрямків пошуків і розвідки нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, складання проектної документації на пошуково-розвідувальні роботи;
 • Оперативний аналіз геолого-промислової інформації в процесі буріння на площах та родовищах;
 • Газогеохімічний прогноз і системна оцінка перспектив нафтогазоносності з метою ефективного закладання розвідувальних свердловин;
 • Інтерпретація сейсмічних досліджень;
 • Створення просторової геологічної моделі продуктивних покладів

Петрофізика

Експерти-петрофізики компанії «НВП Нафтогазресурс" виконують величезну різноманітність комп'ютерної інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин, в тому числі такі:

 • Інтерпретація результатів геофізичних досліджень свердловин у відкритому стовбурі і в обсадній колоні;
  • Визначення пористості
  • Визначення вуглеводно-та водонасиченостей
  • Визначення ефективної і загальної товщини
  • Встановлення водонафтового, нафтогазового і водогазового контактів
  • Оцінка якості геофізичних досліджень свердловин
  • Калібрування каротажних кривих
 • Дослідження кернів;
  • Прив'язка результатів аналізу керна і геофізичних досліджень свердловин
  • Визначення пористості
  • Розподіл пор за розмірами
  • Капілярний тиск
  • Храктеристики пласта
  • Залежності проникності
 • Проведення оцифровки каротажних діаграм;

Розробка нафтових і газових родовищ

Відповідно до статей 20, 51 Кодексу України про надра та статей 35, 36 Закону України «Про нафту і газ» підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку вуглеводнів на території України повинні мати проект розробки (технологічну схему) або проект дослідно-промислової розробки родовища затверджений спеціально уповноваженим органом виконавчої влади (Центральна комісією з питань розробки нафтових, газових, газоконденсатних родовищ та експлуатації підземних сховищ газу Міненерговугілля України).

Фахівці компанії виконають наступні види робіт:

 • Складання проектних документів на дослідно-промислову розробку родовищ та захист в ЦКР Мінпаливенерго України;
 • Складання проектних документів на промислову розробку (проекти, технологічні схеми) родовищ, захист в ЦКР Мінпаливенерго та ведення авторського нагляду за реалізацією затверджених проектних рішень;
 • Аналіз поточного стану розробки родовищ з метою покращення економічної рентабельності видобутку вуглеводнів та обґрунтування застосування ефективних методів підвищення нафто- і газовилучення;
 • Розроблення рекомендацій з вдосконалення технологій заводнення з використанням гідродинамічних методів, ущільнення сітки свердловин для вироблення слабодренованих зон, буріння свердловин з похилоспрямованими та горизонтальними стовбурами;
 • Створення гідродинамічних моделей для регулювання процесу розробки родовищ і вироблення рекомендацій для збільшення видобутку вуглеводнів;
 • Створення проекту гірничого відводу для промислової розробки родовищ вуглеводнів.

Видобування нафти і газу

Для того щоб максимально реалізувати видобувний потенціал покладу (родовища), підприємству – оператору необхідно вибрати оптимальну техніко-економічну систему видобутку вуглеводнів. Фахівці компанії допоможуть оптимізувати процес видобутку вуглеводнів а також виконають наступні роботи:

 • Підбір підземного нафтопромислового обладнання для оптимальних режимів експлуатації глибинонасосних свердловин (ШГН, УЕВН, УЕДН, ГВН);
 • Проведення розрахунків систем пуску і конструкцій газліфтних підіймачів для безперервного і періодичного газліфта;
 • Надання науково-методичної допомоги у впровадженні та вдосконаленні інгібіторного захисту нафтопромислового обладнання.
 • Інтерпретація результатів гідродинамічних та газодинамічних досліджень для визначення фільтраційних параметрів пласта та привибійної зони нафтових, газових та газоконденсатних свердловин;
 • Обґрунтування доцільності проведення геолого-технічних заходів з інтенсифікації припливу та оцінка технологічної ефективності процесу обробки привибійної зони;

Буріння нафтових і газових свердловин

Фахівці-проектанти будівництва свердловин займаються проектуванням індивідуального та кущового буріння глибоких вертикальних, похило-спрямованих, горизонтальних свердловин, відновленням законсервованих та ліквідованих з різних причин свердловин, а також відновленням свердловин шляхом врізання нових стволів із раніше пробурених. В проектах закладаються нові сучасні світові розробки, спрямовані на покращення якості буріння і кріплення свердловин, бурових розчинів, первинного розкриття продуктивних горизонтів, здешевлення і скорочення термінів будівництва свердловин. Підприємство здійснює:

 • Науково-технологічних супровід будівництва свердловин;
 • Аналіз ефективності проведення підземних і капітальних ремонтів;
 • Розробка проектів та кошторисів на спорудження свердловин;

Збір, підготовка і транспортування нафти і газу

Для організованого освоєння нафтогазових родовищ необхідне комплексне будівництво систем збору, транспортування і підготовки вуглеводнів. Фахівці компанії допоможуть Вам вибрати оптимальний варіант за техніко-економічними розрахунками технологічної схеми при умові забезпечення необхідної якості готової продукції та захисту навколишнього середовища. Підприємство виконає:

 • Розробка способів і методик оптимізації існуючих технологічних процесів підготовки нафти і газу;
 • Розроблення та впровадження нових технологій збору, підготовки та транспортування нафти і газу;
 • Надання науково-технічних послуг при експлуатації системи збору, підготовки та транспортування вуглеводнів;
 • Виконання розрахунків нормативних технологічних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, газу та конденсату для нафтогазовидобувних підприємств;
 • Моніторинг та підбір сучасних деемульгаторів для установок підготовки та попередньої підготовки нафти в нафтогазовидобувних підприємствах;

Економічний аналіз

Фахівці-економісти разом з геологами та проектантами виконують роботу з геолого-економічної оцінки проведення пошуково-розвідувальних робіт, техніко-економічного обґрунтування коефіцієнтів нафтогазовилучення та визначають економічно рентабельний період в проектах розробки родовищ а також наступні роботи:

 • Розробка техніко-економічних обґрунтувань на створення спільних підприємств у нафтовій і газовій промисловості;
 • Техніко-економічна оцінка впровадження у виробництво наукових розробок;
 • Розрахунок терміну окупності та ефективності капітальних вкладень у будівництво нових свердловин;
 • Моніторинг рентабельності нафтогазовидобутку по родовищах;
 • Оцінка комерційної вартості родовищ для прийняття рішення про інвестиції в розвиток конкретного гірничого проекту;

Розроблення програмного забезпечення для підприємств нафтогазовидобуного комплексу

Фахівцями компанії розроблено та впроваджується на нафтогазовидобувних виробництвах комплекс АРМ геолога (автоматизоване робоче місце геолога) та порядок організації і введення геолого-промислової звітності про роботу свердловин.

Даний комплекс надає можливість створювати геолого-технічну документацію та звітність, передбачену «Правилами розробки нафтових та нафтогазових родовищ» та «Правилами розробки газових та газоконденсатних родовищ» в автоматичному режимі після внесення оперативних даних про роботу свердловин та УКПГ родовища (чи групи родовищ), отриманих в процесі розробки. На основі створеної бази даних та проведених необхідних розрахунків програмний комплекс формує місячні експлуатаційні звіти, які включають наступну документацію:

 • фонд свердловин;
 • довідка про зміни в фонді свердловин;
 • місячний експлуатаційний звіт про роботу нафтових свердловин;
 • місячний експлуатаційний звіт про роботу газоконденсатних свердловин;
 • місячний експлуатаційний звіт про роботу нагнітальних свердловин;
 • місячний експлуатаційний звіт про роботу водозабірних свердловин;
 • місячний експлуатаційний звіт про роботу нових свердловин;
 • накопичені показники про роботу нафтових свердловин;
 • накопичені показники про роботу газоконденсатних свердловин;
 • технологічний режим роботи нафтових свердловин на місяць по способах експлуатації;
 • технологічний режим роботи газових свердловин на місяць;
 • план ремонтних робіт у свердловині;
 • норми відборів;

Даний програмний комплекс дозволить геологам на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу зберегти час, який необхідний для формування місячної геологічної звітності, проаналізувати динаміку основних показників розробки та запланувати відповідні геолого-технічні заходи для збільшення видобутку вуглеводнів.

Завантажити демо-версію