Виконані роботи

 • Уточнений проект дослідно-промислової розробки Городоцького газового родовища;
 • Робочий проект на спорудження розвідувальної свердловини №1 та комплексна його експертиза;
 • Авторський нагляд за розробленим програмним комлексом "АРМ Геолга. Звітність. Версія 1.0";
 • Типовий проект "Модульна установка по переробці бурових відходів";
 • Авторський нагляд за дослідно-промисловою розробкою Дебеславецького газового родовища;
 • Програма випробування пошукової свердловини №1 Білосарайської площі і нтерпретація даних, отриманих в процесі гідродинамічних досліджень свердловини;
 • Розроблення окремого розділу проектної документації "Оцінка впливу на навколишнє середовище";
 • Авторський нагляд за промисловою розробкою Черемхів-Струпківського газового родовища;
 • Розроблення кошторисної документації на спорудження пошукової свердловини 1-Білосарайська Білосарайської площі;
 • Розроблення проектно-кошторисної документації на буріння пошукової свердловини №4 Дельта Слобода-Рунгурського родовища;
 • Підбір ортимальної роботи станка-качалки ПШНГТ 10-3-5500 і насосу НВ1Б 32-14-6-2-3;
 • Розрахунок втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу і конденсату Володимирівського газоконденсатного родовища під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування;
 • Корективи технологічних показників розробки Черемхівсько-Струпківського газового родовища;
 • Робочий проект "Облаштування сверлдовини №7-Володимирівська для повернення пластових вод в погланиаючий горизонт Тріасу";
 • "Проект повернення супутньо-пластових вод в поглинаючий горизонт тріасу Володимирівського родовища";
 • Розрахунок оптимальних режимів механізованої експлуатації свердловини 1-Дельта;
 • Аналіз геолого-геофізичних матеріалів, підготовка підрахункових параметрів пластів за даними ГДС Бабченської ділянки Битків-Бабченського родовища;