Інвесторам

Новий шлях до успіху

Маючи великий досвід починаючи з отримання спеціальних дозволів на користування надрами до введення родовищ в промислову розробку пропонує інвесторам спільну діяльність з розробки окремих перспективних ділянок (площ) на взаємовигідних умовах.

Фахівці компанії запропонують перспективну площу для спільної діяльності та підготують пакет документів для отримання Спеціального Дозволу, який включає в себе:

  • погодження місцевих та центральних органів влади та самоврядування;
  • текстові матеріали, з описанням гірничо-геологічних, гідрогеологічних умов ділянки надр;
  • програму робіт з геологічного вивчення ділянки надр з вказанням видів робіт, їх обсяг, вартість, календарний план виконання за роками;
  • пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на ділянці надр;
  • інформація про ефективність можливого використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації ресурсів;
  • географічні координати (оглядова карта, ситуаційний план, каталог географічних координат, географічні карти та розрізи).

Якщо Ви вже маєте на прикметі площу (родовище), то звернувшись до нас можете замовити оперативне обстеження цікавих Вам територій чи окремих ділянок надр. Після такого обстеження, фахівцями підприємства буде надано висновки щодо перспектив геологорозвідувальних робіт на цих ділянках. Це допоможе Вам визначити чи варто вкладати кошти в подальше геологічне вивчення даної ділянки.

На сьогоднішній день, поряд з якістю корисної копалини чимале значення має також відповідна інфраструктура, зокрема віддаленість ділянки надр від залізничних станцій та автодоріг. Нерідко, перспективне, на перший погляд, родовище не може розроблятись у зв'язку з рядом об'єктивних чинників - наявність у санітарній зоні житла, перебування значної частини запасів в межах водоохоронної зони, на території заповідників чи заказників тощо.

З огляду на це дуже важливою, а іноді й вирішальною, є оцінка усіх факторів фахівцями, які не будуть приховувати від Вас можливих ризиків та перешкод.

Також фахівцями ТОВ «CервісЕнергоГруп» готуються документи на участь в аукціонах з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Окрім того, велике значення має не лише одержання спеціального дозволу, а також і їх збереження. На сьогоднішній день є чимало підстав для призупинення дії спецдозволів чи їх анулювання. Нашими фахівцями надаються юридичні консультації, щодо виконання усіх вимог спеціальних дозволів та чинного законодавства з метою недопущення анулювання спеціальних дозволів.